Służba Więzienna dzieciom

Z okazji Dnia Dziecka, kadra Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu: zastępca Komendanta, ppłk Mirosław Kuświk i wykładowcy zakładu technik interwencji i szkolenia strzeleckiego, kpt. Tomasz Nawrocki, ppor. Sebastian Świątnicki i ppor. Janusz Wyrwicz, w dniu 1 czerwca br., uświetnili festyn zorganizowany w Stanicy Harcerskiej nad Zalewem Szałe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu.

Tematem przewodnim imprezy było propagowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych mieszkańców miasta i powiatu. Dlatego na festynie odbyły się także pokazy innych służb mundurowych m.in.: policyjnego ratownictwa i prewencji a także pokaz Państwowej Straży Pożarnej. Zorganizowano gry, zabawy, konkursy i koncerty, a  Grupa Akrobacyjna Żelazny zaprezentowała lotnicze akrobacje.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Miasto Kalisz, Komenda Miejsk  a Policji w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Wójt Gminy Opatówek oraz Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Tekst: mjr Joanna Kempa

Zdjęcia: szer. Łukasz Jeżyk

Kategorie: Imprezy